Thursday, December 10, 2015

Hukum-Hukum dalam Islam

Hukum-Hukum dalam Islam

Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.. Terima kasih sobat sudah mau mampir membaca blog saya. :) Baiklah, dalam posting kali ini saya akan membahas mengenai hukum dalam Islam.

Hukum Islam adalah undang-undang agama Islam yang bersumber dari Wahyu Allah dan sabda Rasulullah Saw. yakni Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw. Adapun hukum-hukum Islam yang berlaku itu ada lima macam, yaitu :
 1. Wajib
 2. Sunnat
 3. Mubah
 4. Makruh
 5. Haram

Keterangan :

Wajib

Wajib adalah suatu perkara yang apabila dilakukan akan diberi pahala dan apabila tidak dilakukan atau ditinggalkan akan diberi siksa atau berdosa, seperti shalat lima kali sehari semalam (Dhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Shubuh), dan lain-lain. Wajib itu ada dua bagian, yaitu :
 1. Wajib 'Ain yaitu suatu perkara yang harus dilakukan oleh setiap orang mukallaf, seperti puasa pada bulan suci Ramadhan dan sebagainya.
 2. Wajib Kifayah yaitu suatu perkara yang harus dilakukan oleh setiap orang mukallaf, tetapi sudah cukup bila dilakukan oleh sebagian orang mukallaf, seperti shalat jenazah dan lain-lain.

Sunnat

Sunnat adalah suatu perkara yang apabila dilakukan akan diberi pahala dan apabila tidak dilakukan atau ditinggalkan tidak akan diberi siksa atau tidak berdosa. Sunnat itu ada dua bagian, yaitu :
 1. Sunnat Mu'akkad yaitu suatu perkara yang sangat ditekankan untuk melakukannya, seperti shalat hari raya, shalat tarwih, dan lain-lain.
 2. Sunnat Ghairu Mu'akkad yaitu suatu perkara yang lebih baik dilakukan, tetapi tidak ditekankan untuk melakukannya, seperti shalat dua raka'at sebelum Maghrib, puasa hari senin dan kamis, dan lain-lain.

Mubah

Mubah adalah suatu perkara yang apabila dilakukan atau ditinggalkan tidak diberi pahala dan tidak berdosa.

Makruh

Makruh adalah suatu perkara yang apabila dilakukan tidak akan diberi pahala dan tidak berdosa, tetapi apabila tidak dilakukan atau ditinggalkan akan diberi pahala, seperti merokok dan lain-lain.

Haram

Haram adalah suatu perkara yang apabila dilakukan akan diberi siksa atau berdosa, tapi apabila tidak dilakukan atau ditinggalkan akan diberi pahala, seperti mencuri, makan makanan haram, berzina, dan lain-lain.

Hukum-Hukum dalam Islam

Demikian itulah hukum-hukum Islam yang harus diperhatikan oleh setiap orang Islam, dan masih ada lagi yang juga harus diperhatikan, karena ada hubungannya dengan hukum-hukum Islam, yaitu :
 • Rukun, yaitu suatu perkara yang diharuskan dilakukan didalam pekerjaan dan menjadi sebab pekerjaan itu dianggap sah oleh agama.
 • Syarat yaitu suatu perkara yang diharuskan dilakukan diluar pekerjaan atau sebelum pekerjaan itu dilakukan dan yang menjadi sebab pekerjaan itu dianggap sah oleh agama.
 • Sah adalah suatu pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya atau sudah memenuhi syarat dan rukunnya.
 • Batal adalah suatu pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya atau syarat dan rukunnya tidak dipenuhi.
 • Halal yaitu suatu perkara yang sudah disahkan oleh agama untuk dimakan, diminum, dipakai, digunakan, dilakukan dan lain-lain. Halal ini kebalikan dari haram.

Next

Related